Nie tylko firma budowlana ale i dystrybutor fotowoltaiczny

Nasza firma głównie specjalizuje się w budownictwie jednak zajmujemy się też fotowoltaiką. Posiadamy różne rodzaje paneli fotowoltaicznych głównie z firmy Gamko. W nasze ofercie posiadamy również szeroki zakres inwerterów fotowoltaicznych oraz konstrukcji. Służymy pomocą w dobrze odpowiedniego zestawu fotowoltaicznego, elementów instalacji fotowoltaicznej oraz pomoc w zdobyciu dofinansowania itp.

Czym jest instalacja fotowoltaiczne?

Energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne pochodzi z promieniowania słonecznego. Natężenie promieniowania słonecznego to chwilowa wartość mocy promieniowania słonecznego, które pada w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego metra kwadratowego prostopadłą do kierunku promieniowania. Z natężeniem wiąże się również pojęcie nasłonecznienia, które jest sumą natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie i na danej powierzchni. Właśnie dzięki napromieniowaniu słonecznemu powstaje efekt fotowoltaiczny jest to zjawisko, które umożliwia powstanie siły elektromotorycznej w ciele stałym. Dzieje się tak przez promieniowanie słoneczne. Powstały efekt zostaje wykorzystany przez ogniwa fotowoltaiczne czyli urządzenia produkujące energię elektryczną bezpośrednio z promieniowania słonecznego.

Podstawowe pojęcia z zakresu fotowoltaiki

Moduł fotowoltaiczny – jest to urządzenie, które zostało stworzone do bezpośredniej zamiany energii słonecznej dostarczanej przez promienie słoneczne na energię elektryczną wykorzystywaną w naszych domach. Ich głównym elementem jest krzem. Nasza firma w głównej mierze stosuje moduły pochodzące z firmy Gamko.

Instalacja fotowoltaiczna typu on grid oraz off gird. Instalacje on gird to instalacje podłączone do sieci. W tym przypadku energia elektryczna powstała z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana poprzez falownik na prąd przemienny, a następnie prąd prowadzony jest do wewnętrznej instalacji z budynku z możliwością wypływu do sieci publicznej. Instalacja typu off gird to tzw. instalacja wyspowa. Energia elektryczna, która powstała również zamienia się na prąd przemienny przy pomocy falownika. Jednak w tym przypadku nadwyżka energii nie jest oddawana do sieci a gromadzona w akumulatorach w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej nadwyżki energii.

Falownik to jedno z najistotniejszych urządzeń w całej instalacji zamienia on napięcie i prąd stały pochodzącego z generatora PV na napięcie i prąd przemienny.

Do stworzenia odpowiedniej instalacji będzie potrzebna jeszcze konstrukcja montażowa dostosowana konkretnie pod rodzaj dachu oraz kable po stronie DC i AC to wszystko pomoże już dobrać specjalista w naszej firmie!

Zapraszamy do kontaktu i do zapoznania się z modułami firmy Gamko www.walmar.rzeszow.pl