Jaką koparkę wybrać?

Koparki to maszyny przeznaczone do robót ziemnych. Służą one do oddzielania urobku i ładowania go na maszyny  różne transportowe. Koparki mogą spełniać też inną funkcję tj. urządzenia przeładunkowego dla materiałów sypkich, w śród których wymieniamy np. węgiel, żwir, czy sól drogowa.

Konstrukcja koparki – jak wygląda jej budowa ?

Budowa koparki różni się w zależności od tego jakiego jest typu oraz do późniejszego zastosowania maszyny. Jednak mimo różnic w każdej z nich można wyróżnić podwodzie. Podwozie jest zespołem nośnym urządzenia. Drugą ważną częścią jest  nadwozie, na którym znajduje się silnik, kabina operatora i urządzenia sterujące. Najczęściej mechanizmów jazdy w koparkach należą tzw. gąsienice.

Rodzaje koparek :

  • Koparka przedsiębierna i podsiębiernaKoparki przedsiębierne to maszyny, które pracują na poziomie dna wykopu. W czasie robót nasze pojazdy, na które wyładowujemy urobek muszą znajdować się na wysokości korony wykopu, a jeśli to niemożliwe – na jego dnie, z boku ładowarki lub za nią.

    Koparka podsiębierna to taka koparka, która nie zjeżdża do wykopu. Spowodowane jest to tym iż może pracować zarówno na, jak również poniżej terenu na którym stoi. W przypadku głębszych wykopów wiąże się to z ogromnym ryzykiem przewrócenia koparki.

  • Koparka chwytakowaKoparki chwytakowe są to koparki przeznaczone przede wszystkim do robót jamistych. Roboty jamiste to nic innego jak roboty głębokie, jednak nie mogą one posiadać zbyt dużej średnicy. Dlatego koparki chwytakowe  sprawdzają się najlepiej do wykopów studziennych. Koparki tego rodzaju wykorzystywane mogą być także do prac na terenach wyjątkowo mokrych, w tym do pogłębiania kanałów i rzek. Umożliwiają również wykonywanie wykopów pod filary mostów.
  • Koparka zbierakowaTo urządzenie, które posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Koparki zbierakowe sprawdza się właściwie do wszystkich rodzajów wykopów.Przy ich pomocy możemy wykonywać wykopy pod fundamenty, jak również prace na niesprzyjających terenach (bardzo piaszczystych).  Koparki zbierakowe są bardzo cenione w pracach hydrotechnicznych i wykorzystywane w kopalniach odkrywkowych do zdejmowania nakładu.

    Istnieje również drugi podział koparek, uwzględniający charakter wykonywanej pracy.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem koparki i potrzebujesz jej na swojej budowie sprawdź naszą ofertę !

www.walmar.rzeszow.com

Pages: